IZRADA BAZNOG KROJA

Bazni kroj se izrađuje na osnovu tehničke dokumentacije, skice ili referentne slike modela. U komunikaciji sa mušterijom, naš tim prikuplja sve potrebne informacije i pretvara zamisao dizajnera u bazni kroj i postojeći model.

KOREKCIJE NA BAZNOM KROJU

Ukoliko već postoji bazni kroj, ali su potrebne dodatne korekcije, sa mušterijom se dogovaraju svi detalji i vrši se korekcija baznog kroja.

GRADIRANJE U ŽELJENE VELIČINE

Nakon potvrde baznog kroja, sa mušterijom se dogovara gradiranje u željene veličine. Gradiranje je moguće izvršiti po Evropskom (S,M,L…)  ili numeričkom (36,38,40…) sistemu. Ukoliko je potrebno, moguće je gradirati po Američkom, Kineskom, Francuskom ili bilo kojem drugom sistemu.

Sa mušterijom se takođe dogovara i raspon veličina koji je potreban.

DIGITALIZACIJA VEĆ POSTOJEĆEG KROJA

Ukoliko već postoji bazni kroj on se uz pomoć Digitalizatora unosi u Optitex softver. Digitalizator prenosi mjere i konture već postojećeg kroja u elektronsku formu. Digitalizacija se radi ukoliko su potrebne promjene na već postojećem kroju ili dodatno kopiranje kroja.

IZRADA KROJNE SLIKE

Krojna slika se izrađuje u Optitex softveru i dobija se najbolji utrošak automatskim rasporedom krojnih dijelova. Nakon toga, krojna slika se printa na ljepljivi papir i koristi pri krojenju naslaga.

PLOTANJE KROJA (PRINTANJE)

Krojevi ili krojna slika se printaju iz Optitex softvera uz pomoć HP plotera. U skladu sa širinom materijala, kroj se printa na papir širine 150cm do 160cm. Krojeve je moguće printati na obični ili ljepljivi papir, u skladu sa potrebama.