IZRADA PROTOTIPA U ORIGINALNOJ TKANINI

Nakon izrade baznog kroja, sa mušterijom se dogovara šivanje svakog modela. Prototip se izrađuje u originalnoj tkanini kako bi se dobio finalni produkt i otklonili svi mogući nedostaci prouzrokovani odabirom tkanine ili vrstom obrade. Nakon izrade prototipa, sa mušterijom se dogovaraju detalji ili potrebne adaptacije.

KONSULTACIJE U VEZI CJELOKUPNOG IZGLEDA MODELA

Sa mušterijom se unaprijed dogovaraju svi detalji vezani za svaki model. U toku izrade kroja ili prototipa, naš tim obraća pažnju na obradu i cjelokupni izgled modela, te vrši konsultacije sa mušterijom i predlaže moguća rješenja kako bi se dobio najljepši izgled i najviši standard kvaliteta.

ADAPTACIJA DETALJA

Nakon izrade prototipa u originalnoj tkanini, u komunikaciji sa mušterijom, naš tim vrši adaptaciju detalja na kroju. Nakon unošenja promjena na kroj, ukoliko je to potrebno, izrađuje se novi prototip i dobija finalni produkt.